Όροι και προϋποθέσεις

Κανόνες μεταφοράς επιβατών της Άρντα – Τουρ ΜΕΠΕ


1. Όροι που χρησιμοποιούνται στους κανόνες

Στον Κανονισμό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:

1.1. ώρα αναχώρησης – η ώρα που αναγράφεται στο εισιτήριο, καθώς η νωρίτερη δυνατή ώρα αναχώρησης του λεωφορείου, αλλά που μπορεί να αλλάξει για μεταγενέστερη ώρα για διάφορους λόγους, πέρα από τον έλεγχο του μεταφορέα.

1.2. απόκλιση από το δρομολόγιο κίνησης – απόκλιση από το δρομολόγιο κίνησης θεωρείται ο χρόνος, που υπερβαίνει κατά περισσότερο από 10% του συνολικού προγραμματισμένου χρόνου του δρομολογίου, αλλά όχι λιγότερο από μία ώρα.

1.3. έκπτωση – η μείωση της τιμής, που παραχωρείται σε ορισμένες κατηγορίες επιβατών, όπως και στις περιπτώσεις διαφόρων δραστηριοτήτων προώθησης και ειδικές καταστάσεις.

1.4. αποσκευές – τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση των επιβατών, που είναι συσκευασμένα σε σάκους και βαλίτσες.

1.5. εισιτήριο – συμβόλαιο μεταξύ του επιβάτη και του μεταφορέα, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον επιβάτη να χρησιμοποιεί το δρομολόγιο με λεωφορείο μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία καταχωρημένα στο εισιτήριο (όνομα του επιβάτη, επώνυμο, διαδρομή του ταξιδιού, ημερομηνία και ώρα).

1.6. Καθυστέρηση – βλέπε απόκλιση από το δρομολόγιο κίνησης.

1.7. Φορτίο – είδη προσωπικής χρήσης, τα οποία δεν είναι συσκευασμένα σε τσάντες και βαλίτσες, ή άλλα αντικείμενα, τα οποία δεν προορίζονται για προσωπική χρήση (προϊόντα, εμπορεύματα, εμπορευματοκιβώτια κ.α. αντικείμενα).

1.8. Χρονοδιάγραμμα – πρόγραμμα εκτέλεσης των δρομολογίων, στο οποίο καθορίζονται η κίνηση, οι στάσεις και ο τόπος τους στη διαδρομή του λεωφορείου (οχήματος μεταφοράς), καθώς και οι μέρες και ο χρόνος εκτέλεσης των δρομολογίων.

1.9. Διαδρομή – προεπιλεγμένος δρόμος κίνησης του οχήματος μεταφοράς, μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου άφιξης.

1.10. Μεταφορέας – η εταιρεία, η οποία κατόπιν αίτησης ή σύμβασης με τον επιβάτη ή επί άλλης νομικής βάσης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μεταφορά.

1.11. Επιβάτης – πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με το συμβόλαιο (το εισιτήριο) ή επί άλλης νομικής βάσης χρησιμοποιεί το όχημα μεταφοράς για ταξίδι ή μεταφορά αποσκευών και επίσης, χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το μεταφορέα.

1.12. Ώρα άφιξης – ο χρόνος άφιξης των λεωφορείων στη συγκεκριμένη πόλη, που αναγράφεται ενδεικτικά, με βάση τις εκτιμήσεις για το πόσος χρόνος χρειάζεται για να διανυθεί η αντίστοιχη απόσταση στο δρόμο, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις ταξιδιού κ.α. Αλλά ο χρόνος μπορεί να αλλάξει και για απρόβλεπτους λόγους, πέραν του ελέγχου του μεταφορέα.

2. Ισχύς των κανόνων:

2.1. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του επιβάτη και του μεταφορέα και εφαρμόζονται στις μεταφορές με τα λεωφορεία της Άρντα – Τουρ.

Για εισιτήρια, που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια προωθητικών δράσεων είναι δυνατόν να ισχύουν ειδικοί κανόνες, για τος οποίους ο επιβάτης ενημερώνεται ξεχωριστά και οι οποίοι αναφέρονται πάνω στο εισιτήριο, που αγοράστηκε κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Εάν στους ειδικούς κανόνες καθορίζεται άλλος τρόπος, σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται αυτοί οι διευκρινιστικοί κανόνες.

2.2. Σε περίπτωση εισαγωγής στους κανόνες μεταφοράς επιβατών, οποιωνδήποτε αλλαγών, για εισιτήρια που αγοράστηκαν νωρίτερα, ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν κατά το χρόνο αγοράς του εισιτηρίου.

2.3. Το απόσπασμα από τους κανόνες που αναγράφεται στο πίσω μέρος του εισιτηρίου έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Εάν οι πληροφορίες στο εξώφυλλο διαφέρουν από τις πληροφορίες των βασικών κανόνων μεταφοράς επιβατών, λόγω οποιωνδήποτε αλλαγών, οι μοναδικές σωστές είναι οι καταχωρημένοι κανόνες στην ιστοσελίδα www.ardatur.bg.

2.4. Σε περίπτωση ιδιαιτεροτήτων στη νομοθεσία των διάφορων χωρών, ξεχωριστά σημεία των κανόνων μπορεί να μην είναι αποδεκτά για όλες τις χώρες, σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό επισημαίνεται ξεχωριστά.

3. Κανόνες κατά τη διάρκεια ταξιδιού:

3.1. Ευθύνες του επιβάτη – να κρατήσει το εισιτήριο μέχρι το τέλος του ταξιδιού και να το παραδίδει στις υπηρεσίες συνοριακού, οδικού και εσωτερικού ελέγχου.

3.2. Ο επιβάτης υποχρεούται να προσέλθει στον τόπο αναχώρησης των λεωφορείων, που αναφέρεται στο εισιτήριο και να εγγραφεί από τον ταξιδιωτικό συνοδό όχι αργότερα από 30 λεπτά για τις διεθνείς και 15 λεπτά για τις εσωτερικές γραμμές, πριν από την ώρα αναχώρησης που αναφέρεται στο εισιτήριο.

3.3. Ο μεταφορέας εξασφαλίζει στάσεις όχι λιγότερο συχνά από κάθε 4,5 ώρες και εάν αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και των αποσκευών τους.

3.4. Η ώρα άφιξης και η ώρα αναχώρησης για όλες τις στάσεις, που δεν αποτελούν σημεία εκκίνησης – τερματισμού, μπορούν να διευκρινίζονται στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Άρντα – Τουρ, ή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο εισιτήριο.

3.5. Εαν ο επιβάτης προσέλθει για αναχώρηση σε κατάσταση μέθης, συμπεριφέρεται ακαταλλήλως η δεν έχει τα απαιτούμενα για τη διέλευση των συνόρων έγγραφα, ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για την εκτέλεση της μεταφοράς. Κάθε επιβάτη πρέπει να γνωρίζει τα απαραίτητα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει. Ο ταξιδιωτικός συνοδός σημειώνει στο εισιτήριο τον λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Επιβάτης με ενα τέτιο εισιτήριο (σε περίπτωση αξιώσεων) απευθύνεται προς τα εκδοτήρια εισιτηρίων της Arda Tur για την εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

3.6. Πρόσθετες αποσκευές ή φορτίο γίνεται δεκτό προς μεταφορά μόνο σε περίπτωση ελεύθερου χώρου στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου και έναντι ξεχωριστής χρέωσης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των αποσκευών και φορτίων και τις τιμές είναι προσβάσιμες στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Άρντα – Τουρ, στα λεωφορεία ή στην ιστοσελίδα www.ardatur.bg.

3.7. Μεταφέροντας αποσκευές και φορτία στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου ο μεταφορέας ευθύνεται μόνο για την παρουσία των μονάδων αποσκευών ή φορτίου, αλλά δεν εγγυάται την ακεραιότητά τους και την απόδοσή τους. Για τη φύλαξη των χειραποσκευών ευθύνεται ο ίδιος ο επιβάτης.

3.7.1 Η μεταφορά ζώων χωρίς ιατρικό διαβατήριο και κλουνί, ουσιών και αντικειμένων , επικίνδυνων για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου , όπως και ουσιών και αντικειμένων, που μπορούν να επιφέρουν ζγημιές αποσκευές των άλλων επιβατών.


3.8. Εάν ο επιβάτης προσέλθει για αναχώρηση σε κατάσταση μέθης, συμπεριφέρεται ακαταλλήλως ή δεν έχει τα απαιτούμενα για τη διέλευση των συνόρων έγγραφα, ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση για την εκτέλεση της μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει. Ο ταξιδιωτικός συνοδός σημειώνει στο εισιτήριο το λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Επιβάτης με ένα τέτοιο εισιτήριο, σε περίπτωση αξιώσεων, απευθύνεται προς τα εκδοτήρια εισιτηρίων της Άρντα – Τουρ για την εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

3.9. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στους επιβάτες απαγορεύεται:

3.9.1. η μεταφορά ζώων, ουσιών και αντικειμένων, επικίνδυνων για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου, όπως και ουσιών και αντικειμένων, που μπορούν να επιφέρουν ζημιές στις αποσκευές των άλλων επιβατών

3.9.2. η χρήση δυνατών οινοπνευματωδών ποτών και ναρκοτικών ουσιών

3.9.3. το κάπνισμα στο θάλαμο και στην τουαλέτα του λεωφορείου

3.9.4. συμπεριφορά η οποία παρεμποδίζει την εργασία του προσωπικού του λεωφορείου ή ενοχλεί τους υπόλοιπους επιβάτες

3.9.5. να βάζουν τα πόδια επάνω στα καθίσματα και να κλείνουν το διάδρομο μεταξύ των καθισμάτων του λεωφορείου

3.10. Εάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τον επιβάτη προκύψουν προβλήματα με τις κρατικές αρχές, ή ο επιβάτης παραβιάζει τους κανόνες μεταφοράς, το προσωπικό του λεωφορείου έχει το δικαίωμα να κατεβάσει το συγκεκριμένο επιβάτη από το λεωφορείο και/ή να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των κρατικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή η τιμή του εισιτηρίου δεν επιστρέφεται.

3.11. Ειδικοί κανόνες:

3.11.1. οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να φορούν τη ζώνη ασφαλείας, αν το λεωφορείο είναι εξοπλισμένο με αυτές

3.11.2. Στις θέσεις με αριθμούς από 1 έως 4 επιτρέπεται να κάθονται μόνο άτομα άνω των 14 ετών

3.11.3. Παιδιά κάτω των 14 ετών μπορούν να ταξιδεύουν μόνο εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα

3.11.4. Παιδιά ηλικίας έως 7 ετών ταξιδεύουν με έκπτωση 50% από την τιμή του εισιτηρίου στις γραμμές εσωτερικού, αλλά με δικαίωμα καθίσματος

3.12. Εάν ο επιβάτης αποβιβαστεί από το λεωφορείο χωρίς από το προσωπικό του λεωφορείου να δηλωθεί στάση για ξεκούραση ή δεν προσέλθει έως 3 λεπτά μετά το τέλος του χρόνου στάσης για ξεκούραση που ανακοινώθηκε, ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για την παραμονή του επιβάτη εκτός του λεωφορείου.

4. Αγορά και επιστροφή εισιτηρίου, τροποποίηση των καταχωρημένων σε αυτό στοιχείων.

4.1. Ο μεταφορέας ευθύνεται μόνο για τη μεταφορά του επιβάτη στον τόπο που αναφέρεται στο εισιτήριο. Στην αξία του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται η ασφάλιση για τις αποσκευές του επιβάτη, ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συναφθεί ξεχωριστά σε ασφαλιστική εταιρεία.

4.2. Αν το εισιτήριο αγοράστηκε με έκπτωση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να έχετε μαζί σας έγγραφο, που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της εφαρμογής έκπτωσης. Αν στο δρομολόγιο προβλέπονται εκπτώσεις για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, νέους, άτομα άνω των 59 ετών), η έκπτωση εφαρμόζεται σύμφωνα με την ηλικία κατά τη στιγμή του πρώτου ταξιδιού.

4.3. Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στο εισιτήριο δεν αντιστοιχούν στις παραμέτρους του δρομολογίου ή των εγγράφων, που δόθηκαν από τους επιβάτες, ο επιβάτης δεν έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει το ταξίδι ή πρέπει να χρεωθεί επιπλέον, για την τροποποίηση των στοιχείων στο εισιτήριο έως τα πραγματικά.

4.4. Όλα τα καθίσματα στο λεωφορείο είναι εξίσου άνετα. Εάν είναι απαραίτητο, ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα, χωρίς εκ των προτέρων προειδοποίηση να αλλάζει την αναγραφόμενη στο εισιτήριο θέση.

4.5. Με επιπλέον χρέωση 10% του αντίτιμου του εισιτηρίου είναι δυνατή ή αλλαγή του ονόματος ή του επωνύμου του επιβάτη (μέχρι το πρώτο ταξίδι), διατηρώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους (διαδρομή, τελευταίος σταθμός του ταξιδιού, κατεύθυνση και κατηγορία τιμολογίων). Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Άρντα -Τουρ.

4.6. Μέχρι το χρόνο του πρώτου ταξιδιού στο εισιτήριο μέσα σε μια διαδρομή μπορεί να αλλάξει ο τόπος αναχώρησης/άφιξης. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Άρντα-Τουρ. Εάν το τροποποιημένο εισιτήριο κοστίζει περισσότερο, ο επιβάτης υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά. Εάν το αναθεωρημένο εισιτήριο έχει χαμηλότερη τιμή, τότε η διαφορά δεν επιστρέφεται.

4.7. Η αλλαγή της ημερομηνίας αναχώρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι αργότερα από μία μέρα πριν από το ταξίδι αυτό.

4.8. Αντίγραφα των απολεσθέντων εισιτηρίων δεν χορηγούνται.

4.9. Σε περίπτωση εισιτηρίου μετ΄ επιστροφής με ανοικτή ημερομηνία επιστροφής ο επιβάτης υποχρεούται να επιβεβαιώσει την επιθυμούμενη από αυτόν ημερομηνία ταξιδιού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα ταξιδιού, και για τις περιόδους από τις 1 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου και από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η επιβεβαίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 72 ώρες πριν από το συγκεκριμένο ταξίδι.

4.10. Οι εκ των προτέρων κρατήσεις μέσω τηλεφώνου ισχύουν το αργότερο 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του λεωφορείου από την αρχική στάση και για τις περιόδους από τις 1 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου και από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, οι κρατήσεις ισχύουν το αργότερο έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης του λεωφορείου από την αρχική στάση.

5. Ακύρωση του ταξιδιού:

5.1. Ακύρωση του εισιτηρίου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την αναχώρηση του λεωφορίου. Μόνο για ταξίδια που ακυρώθηκαν εγκαίρως πληρώνονται αποζημιώσεις. Αποζημίωση επιτρέπεται μόνο για το πλήρες εισιτήριο ή για την επιστροφή. Να ακυρωθεί μόνο ταξίδι στην πρώτη κατεύθυνση (σε περίπτωση εισιτηρίου μετ’ επιστροφής) δεν επιτρέπεται.

5.2. Ακύρωση ταξιδιού μπορεί να πραγματοποιηθεί:

5.2.1. στο εκδοτήριο εισιτηρίων, όπου αγοράστηκε το εισιτήριο ή στην ιστοσελίδα της Άρντα – Τουρ, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας,

5.2.2. σε ακραίες περιπτώσεις, όταν ο επιβάτης δεν είναι σε θέση να προσέλθει στον τόπο αναχώρησης ή στο εκδοτήριο εισιτηρίων, άπο όπου αγοράστηκε το εισιτήριο, το ταξίδι μπορεί να ακυρωθεί στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Άρντα – Τουρ ή στην ιστοσελίδα της Άρντα – Τουρ μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

5.3. Τρόπος καταβολής αποζημίωσης για δρομολόγιο που δεν χρησιμοποιήθηκε:

5.3.1. Σε περίπτωση αχρησιμοποίητου εισιτηρίου, ο επιβάτης που επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που πλήρωσε, υποβάλλει γραπτή αίτηση επιστροφής του ποσού και αναφέρει τους λόγους ακύρωσης του ταξιδιού και στην αίτηση αναφέρει υποχρεωτικκά και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του κατατεθεί το ποσό. Για ηλεκτρονικά εισιτήρια – το ποσό επιστρέφεται στο λογαριασμό της κάρτας, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του εισιτηρίου. Η αίτηση υποβάλλεται στο εκδοτήριο εισιτηρίων από το οποίο αγοράστηκε ή στην ιστοσελίδα της Άρντα – Τουρ μέσω της φόρμας επικοινωνίας, παραδίδοντας το εισιτήριο με την εγκαίρως διατυπωμένη ακύρωση, ταμειακή απόδειξη και αστυνομική ταυτότητα (διαβατήριο ή άδεια οδήγησης), ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα www.ardatur.bg ή στη διεύθυνση της εταιρείας.

5.3.2. η αποζημίωση λαμβάνεται εντός 30 ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο επιβάτης /για εισιτήρια που εκδόθηκαν από ταμειακές συσκευές ή υποδείγματα εισιτηρίων/ ή στο λογαριασμό, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του εισιτηρίου /για ηλεκτρονικά εισιτήρια/.

5.3.3. αποζημιώσεις για ταξίδι που δεν πραγματοποιήθηκε ή ακύρωση του ταξιδιού δεν πληρώνονται τοις μετρητοίς.

6. Ακύρωση ταξιδιού:

6.1. Για ακύρωση ταξιδιού θεωρείται η επιστροφή του εισιτηρίου πριν την ημερομηνία και την ώρα ταξιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση στον επιβάτη είναι δυνατή η επιστροφή των ακόλουθων ποσών:

- σε περίπτωση ακύρωσης, που πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού – 80% από την τιμή του εισιτηρίου

- σε περίπτωση ακύρωσης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 72 και 24 ωρών πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού – 50% από την τιμή του εισιτηρίου

- σε περίπτωση ακύρωσης, που πραγματοποιήθηκε λιγότερο 24 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, ποσά δεν επιστρέφονται.

6.2. Μετά την αναχώρηση του λεωφορείου χρηματικά ποσά για το αχρησιμοποίητο εισιτήριο δεν επιστρέφονται. Η μόνη εξαίρεση γίνεται αν ο επιβάτης κατά τη διάρκεια του μήνα μετά την αναχώρηση του λεωφορείου προσκομίσει στα εκδοτήρια εισιτηρίων του Άρντα - Τουρ δικαιολογητικό ότι ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε το εισιτήριο είναι ατύχημα, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το εισιτήριο που δεν χρησιμοποιήθηκε είναι δυνατόν να μετακινηθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία. Να ακυρωθεί το εισιτήριο αυτό και να ληφθεί αποζημίωση για αυτό είναι αδύνατον.

6.3. Εάν το δρομολόγιο ματαιώθηκε με υπαιτιότητα του μεταφορέα επιστρέφεται 100% από την αξία του εισιτηρίου και ο μεταφορέας υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση για τις άμεσες δαπάνες του ταξιδιού μέχρι τον τόπο αναχώρησης του λεωφορείου σε περίπτωση ύπαρξης δικαιολογητικών εγγράφων.

7. Τρόπος εξέτασης αιτημάτων:

7.1. Απαιτήσεις για απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα κίνησης εξετάζονται και υπόκεινται σε αποζημίωση μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτουν από υπαιτιότητα του μεταφορέα.

7.2. Καταγγελίες και αξιώσεις από τους επιβάτες, που αφορούν το ταξίδι θα πρέπει να απευθύνονται προς την εταιρεία – μεταφορέα, η οποία εκτέλεσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Ο επιβάτης μπορεί να μάθει τη διεύθυνση στο εκδοτήριο εισιτηρίων από το οποίο αγόρασε το εισιτήριο ή στην ιστοσελίδα www.ardatur.bg. Ευθύνη για την ποιότητα των μεταφορών φέρει εξ ολοκλήρου η εταιρεία – μεταφορέας. Σε ακραίες περιπτώσεις οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε αντιπροσωπεία της Άρντα – Τουρ εντός 1 μήνα από την ημερομηνία εκτέλεσης του δρομολογίου ή να επικοινωνήσετε με το κεντρικό γραφείο της Άρντα – Τουρ στη διεύθυνση: Χάσκοβο 6300, λεωφ. «Σαεντινένιε» 45. Οι καταγγελίες εξετάζονται εντος 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους.

7.3. Σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στην αναχώρηση κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από υπαιτιότητα του μεταφορέα, υπάρχουν δύο επιλογές: στην πρώτη ο επιβάτης επιλέγει να πραγματοποιήσει το ταξίδι – σε αυτήν την περίπτωση αξιώσεις για την καθυστέρηση πριν το ταξίδι και στον τόπο άφιξης δεν γίνονται αποδεκτές. Εάν ο επιβάτης αποφασίσει να μη χρησιμοποιήσει το δρομολόγιο, τότε είναι αναγκαίο να ενεργήσει σύμφωνα με το σημείο 6 αυτών των κανόνων.

7.4. Αναγκαστικές στάσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

7.4.1. Εάν το ταξίδι διεκόπη από υπαιτιότητα του μεταφορέα και ο ίδιος δεν μπορεί να εξασφαλίσει μεταβίβαση σε άλλο λεωφορείο του μεταφορέα, στον επιβάτη, σε περίπτωση άρνησης συνέχισης του ταξιδιού, καταβάλλεται αποζημίωση για το υπόλοιπο της απόστασης του ταξιδιού, σύμφωνα με την αξία του αγορασθέντος εισιτηρίου ή ο μεταφορέας αποζημιώνει τον επιβάτη με εισιτήριο για άλλο λεωφορείο (ή τρένο, εάν στη συγκεκριμένη διαδρομή δεν υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων) μέχρι τον τόπο που αναγράφεται στο εισιτήριο του μεταφορέα.

7.4.2. Εάν το ταξίδι συνεχιστεί και η άφιξη στο σημείο τερματισμού της διαδρομής καθυστερήσει κατά περισσότερο από 30% του συνολικού χρόνου του ταξιδιού, ο μεταφορέας αποζημιώνει μέρος της αξίας του εισιτηρίου, που ισούται με τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού και προγραμματισμένου χρόνου του ταξιδιού.

7.5. Ευθύνη του επιβάτη είναι να μάθει όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν από την αγορά του εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφιριών, που σχετίζονται με την εκτέλεση του δρομολογίου, την ακριβή διαδρομή, τις προσβάσιμες πληροφορίες στο λεωφορείο, τα απαραίτητα έγγραφα δέλευσης των συνόρων κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του μπορεί να δώσει και ο υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών, προφορικώς ή γραπτώς στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Άρντα – Τουρ.

7.6. Ευθύνη του επιβάτη είναι να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο εισιτήριο, αμέσως μετά την παραλαβή του εισιτηρίου. Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σημείο 4 του παρόντος κανονισμού.

7.7. Τα δρομολόγια και τα χρονοδιαγράμματα στα εισιτήρια και το ενημερωτικό υλικό αναγράφονται σύμφωνα με το πρόγραμμα και εντός των δυνατοτήτων του λεωφορείου να συμμορφώνεται και να εφαρμόσει αυτό το χρονοδιάγραμμα κίνησης αλλά ο μεταφορέας δεν εγγυάται την εφαρμογή του. Ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να αλλάζει ή ακυρώνει δρομολόγια ή χρονοδιαγράμματα κίνησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

7.8. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται:

7.8.1. για απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα, για την μη έγκαιρη εύρεση οχήματος, για τις συνέπεις που προκύπτουν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε καιρικές συνθήκες, οδική συμφόρηση, ενέργειες των κρατικών αρχών κ.λπ., καθώς επίσης και ενέργειες των ίδιων των επιβατών, που επηρεάζουν την εκτέλεση των δεσμεύσεων) ή άλλες περιστάσεις (τεχνική βλάβη του λεωφορείου στο δρόμο προς τον τόπο τερματισμού του δρομολογίου, τις οποίες ο μεταφορέας, παρά τα μέτρα που έχει λάβει, δεν μπόρεσε να προβλέψει και αποτρέψει.

7.8.2. για τυχόν ζημιές, που προέκυψαν για τον επιβάτη, λόγω της απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα κίνησης, εκτός από τις περιπτώσεις παραλείψεων και εσκεμμένη εκ προθέσεως μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρείας – μεταφορέα.

7.8.3. για οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση σε παντός είδους μεταφορές ή συγκοινωνίες, λόγω απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα κίνησης, με εξαίρεση της μεταβιβάσεις, που αναφέρονται στο εισιτήριο της Άρντα – Τουρ. Εάν ο επιβάτης δεν καταφέρει να μεταβιβαστεί σε αναγραφόμενη στο εισιτήριο μεταφορά, η Άρντα – Τουρ παρέχει στον επιβάτη εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.

7.8.4. για οποιεδήποτε ζημιές, που προκύπτουν για τον επιβάτη, λόγω εγκληματικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε ιδιώτη (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων επιβατών, των συμμετέχοντων στην κυκλοφορία ή του προσωπικού του λεωφορείου).

7.8.5. σε περίπτωση προβλημάτων, που προέκυψαν για τους επιβάτες με κρατικές αρχές, σχετικά με τα έγγραφά τους (διαβατήριο, θεωρήσεις, ασφάλιση κ.λπ.) ή σχετικά με το περιεχόμενο των αποσκευών των επιβατών

7.8.6. για εγκατελειμμένα ή ξεχασμένα αντικείμενα στην καμπίνα του λεωφορείου.

8. Online πώληση εισιτηρίων

8.1. Κάθε πελάτης μπορεί να αγοράσει εισιτήριο, μέσω αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος της Άρντα – Τουρ. Για την αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν απαιτείται εγγραφή.

8.2. Μετά από την επιλογή μέρας, δρομολογίου και θέσης, στο σχεδιάγραμμα του λεωφορείου το εισιτήριο τηρείται για 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτών των 30 λεπτών αναμονής το σύστημά μας περιμένει την πληρωμή και επιβεβαίωση πληρωμής του εισιτηρίου μέσω του συστήματος BORIKA.

8.3. Μετά την επιτυχή πληρωμή του εισιτηρίου ο πελάτης λαμβάνει το εισιτήριο στην αναγραφόμενη από τον ίδιο κατά την εγγραφή του ηλεκτρονική διεύθυνση. Στη συνέχεια είναι επιθυμητή η εκτύπωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για το ίδιο το ταξίδι. Εάν δεν λάβεται e-mail, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας από την ιστοσελίδα της Άρντα – Τουρ, από το μενού «Παραγγελίες».

8.4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς πληρωμής, μετά την παρέλευση 10 λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων το σύστημα διατήρησε τις θέσεις, αυτές είναι και πάλι διαθέσιμες για αγορά από κάθε πελάτη.

8.5. Σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού είναι σε ισχύ οι όροι του σημείου 5 και η επιστροφή του ποσού της πληρωμής εισιτηρίου πραγματοποιείται μόνο μέσω τραπέζης.

8.6. Σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίου online από την ιστοσελίδα της Άρντα – Τουρ Εσείς συμφωνείτε με αυτούς τους γενικούς όρους.

9. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

9.1. Η Άρντα – Τουρ τηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για να είναι σε θέση να εξουσιοδοτεί τους πελάτες της κατά την αγορά εισιτηρίου online και να επεξεργάζεται τη συγκέντρωση των bonus πόντων τους από τα ταξίδια.

9.2. Η Άρντα – Τουρ δε διατηρεί και δεν αποθηκεύει με κανέναν τρόπο πληροφορίες για την πιστωτική/χρεωστική κάρτα Σας, που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά εισιτηρίου online.

9.3. Η Άρντα – Τουρ λαμβάνει όλα τα τεχνικά μέτρα προστασίας των προσωπικών Σας δεδομένων, που αναγράφονται κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του μεταφορέα.

9.4. Με την εγγραφή σας Εσείς συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για νέες υπηρεσίες και προσφορές της εταιρείας.

10. Πρόγραμμα BONUS PLUS

10.1. Το πρόγραμμα της Άρντα – Τουρ «BONUS PLUS” δίνει τη δυνατότητα συγκένρωσης πόντων όταν αγοράζετε εισιτήριο για ταξίδι.

10.2. Για κάθε ταξίδι ο πελάτης συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό πόντων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

10.3. Με τη συγκέντρωση ορισμένου αριθμού πόντων ο πελάτης μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για την αγορά εισιτηρίου μπόνους. Η τιμή του εισιτηρίου καθορίζεται από τους όρους του προγράμματος.

10.4. Η Άρντα – Τουρ μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει τον αριθμό των πόντων, που συγκεντρώνονται με τα ταξίδια ή τους απαραίτητους πόντους για την έκδοση εισιτηρίου μπόνους.

10.5. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρέχει τον αριθμό της κάρτας πελάτη κατά την αγορά του εισιτηρίου από το εκδοτήριο εισιτηρίων του μεταφορέα.

10.6. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τη συγκέντρωση των πόντων του. Οι πόντοι μπορούν να ελέγχονται σε κάθε ταμειακή απόδειξη ή στην ιστοσελίδα της ‘Αρντα – Τουρ» μετά από καταχώρηση κάρτας πελάτη.

10.7. Οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την αγορά εισιτηρίων απλής διαδρομής.

10.8. Σε περίπτωση που επιθυμεί να χρησιμοποιείσει εισιτήριο μπόνους ο πελάτης πρέπει με ακρίβεια και σαφήνεια να πληροφορήσει για αυτό τον ταμία. Σε περίπτωση που δεν έχει πει εκ των προτέρων στον ταμία και του εκδόθηκε κανονικό εισιτήριο, ο πελάτης οφείλει να το πληρώσει κανονικά.

10.9. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα “BONUS PLUS” της Άρντα – Τουρ είναι δωρεάν και για το σκοπό πρέπει να ζητήσετε έκδοση κάρτας πελάτη σε κάποιο από τα γραφεία μας και να συμπληρώσετε τη φόρμα στην ιστοσελίδα μας και να λάβετε ηλεκτρονική κάρτα μπόνους.

10.10. Σε περίπτωση που βρεθεί παράνομη χρήση της κάρτας μπόνους η Άρντα – Τουρ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα χωρίς προειδοποίηση και να μηδενίσει τους ήδη συγκεντρωμένους σε αυτήν πόντους.

10.11. Για παιδικά εισιτήρια ή εισιτήρια από προσφορές και σε τιμές προσφοράς, που αγοράστηκαν, πόντοι δεν συγκεντρώνονται.

11. Τροποποίηση και πρόσβαση στους γενικούς όρους

11.1. Οι παρόντες γενικοί όροι μπορούν να συμπληρώνονται και τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή από το μεταφορέα. Ο μεταφορέας υποχρεούται σε κάθε αλλαγή ή συμπλήρωση να ανανεώνει με τις αλλαγές τους κανόνες, δημοσιεύοντάς τους στην ιστοσελίδα www.ardatur.bg.