Билетни центровеДежурен телефон за спешни случаи от понеделник до петък от 9:00 - 17:00 ч.: +359879215748